Cennik


Wysokość wynagrodzenia Kancelarii jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem podczas pierwszego spotkania. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od potrzeb Klienta, nakładu pracy niezbędnego do załatwienia sprawy, wartość dochodzonego roszczenia, rodzaj świadczonych usług.

Kancelaria świadczy również stałą obsługę prawną, zaś rodzaj współpracy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.
Więcej na temat form współpracy znajdą Państwo w zakładce zakres usług

Kancelaria posiłkowo stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Jednocześnie wskazuję, iż istnieje możliwość uzyskania- nieodpłatnie i bez zobowiązań- informacji na temat kosztów porady prawnej (konsultacji), sporządzenia pisma bądź umowy, a także kosztów prowadzenia sprawy. W tym celu proszę o kontakt (telefoniczny lub mailowy) z Kancelarią.